K.H.Borovského, 434 01 Most
IČO/DIČ 28698193 / CZ28698193
tel.: 476 108 945 | 476 108 920
mobil: 777 014 090 | email: messgeo@volny.cz
 
  • Geodetické a kartografické práce
  • Geodetický průzkum, zhotovování mapových podkladů pro projektovou
    přípravu
  • Ostatní služby související se stavebním projektováním a architekturou
  • Činnosti ve stavebnictví- předprojektové měření
    - práce v průběhu výstavby
    - práce po dokončení stavby
  • Zaměřování a vytyčování inženýrských sítí
  • Činnosti v oblasti katastrálního práva
    - geometrické plány staveb
    - geometrické plány pro rozdělení pozemků
    - geometrické plány pro věcná břemena

    - vytyčování vlastnických hranic
  • Poradenství pro stavebníky
          Kde nás najdete